Kaupunginhallitus, kokous 22.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Kyselytunnin järjestäminen /valtuutettu Elina Hölttä, Kokoomus

MliDno-2017-864

Kuvaus

Valtuutettu Elina Hölttä on jättänyt 7.4.2017 kaupunginhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

"Mikkelin kaupunginvaltuusto asetti talousarviokäsittelyssä vuosina 2015 ja 2016 tahtotilan Urheilupuiston koulun pihan remontoimisesta liikunnalliseksi ja oppilaita aktivoivaksi pihaksi. Ensimmäisessä vaiheessa vuodelle 2016 valtuusto myönsi investointiin 50 000 euroa. Toiseen vaiheeseen investointivuonna 2017 50 000 euroa eli yhteensä 100 000 e.

Ensimmäisestä vaiheesta ainoa näkyvä osuus on pihaan asennetut penkit eli niin kutsuttu ulkoluokka. Oppilaat saivat suunnitella pihasta mieluisan 10 000 eurolla – summalla, joka jäi
”muista menoista” yli. Oppilaiden suunnitelmista ja ideoista koottiin liikuntavälineluettelo, joka toimitettiin kaupungin virkamiehille tilausta varten.

Tilausta ei ikinä tehty investointivuoden 2016 aikana, ja tämän myötä petettiin nuorison luottamus ja 10 000 euroa investoinnista katosi jäljettömiin. Onko meillä todella varaa ”hukata” 10% investoinnista? Piharemontin kokonaissumma on pieni huomioiden koko investointibudjetin suuruus. Käyttäjille se on sitäkin arvokkaampi. Pienellä summalla voidaan saada aikaiseksi suuri liike sekä uusi lähiliikuntapaikka keskustaan. Neljänsadan oppilaan yläkoulu ansaitsee toimivan pihan.

Vrheet ovat inhimillisiä ja uskon myös vastuuseen työssä. Oikeudentuntoni ei ymmärrä, miksi virhettä ei voida korjata. Onko todella niin, että summa on kadonnut unohtuneen tilauksen takia jäljettömiin? Onko todella niin, ettei meillä ole mahdollisuutta reagoida ja korjata virhettä? Pitäisikö sellainen toimintamalli luoda?

Pyydän kaupunginhallitukselta vastattavaksi seuraavaa:

  1. Onko mahdollista, että tilausvirhe korjataan? Jääkö virhe nyt koulun kärsimykseksi?
  2. Miten jatkossa vastaavilta tilanteilta vältytään?
  3. Jos kaupungilla ei ole vastaaviin tilanteisiin toimintamallia, miten sellainen luodaan? Samalla pyydän vastausta millainen toimintamalli olisi.

Elina Hölttä
kaupunginvaltuutettu (kok.)"

 

Valtuuston työjärjestyksen 7 § määrittelee kyselytunnin seuraavasti:

"Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään viiden minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kunnan hallinnon ja talouden hoitoa koskevista asioista. Valtuutettu saa samalla kyselytunnilla esittää enintään yhden kysymyksen.

Kyselytunti järjestetään tarvittaessa ennen valtuuston kokousta, jollei valtuusto toisin päätä. Se saa kestää enintään 45 minuuttia.

Kysymys on kirjallisena toimitettava kaupunginkansliaan viimeistään 14 päivää ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. Kysymykset otetaan vastattaviksi niiden saapumisjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vastaamisjärjestys.

Saatuaan kaupunginhallitukselta vastauksen kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.

Kyselytunnista ilmoitetaan valtuutetuille kokouskutsun yhteydessä ja samalla heille lähetetään jäljennös kyselytunnilla esitettävästä kysymyksestä.

Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja. Kyselytunti on julkinen."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että kysymys on lähetetty tilakeskuksen ja sivistystoimen valmisteltavaksi. Kaupunginjohtaja vastaa kysymykseen valtuuston kyselytunnilla 22.5.2017 klo 17.45. 

Päätös

Merkittiin.