Kaupunginhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Pöntinen ja Armi Salo-Oksa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 24.3.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

   

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Pöntinen ja Mali Soininen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.