Kaupunginhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Hallintojohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 13 Päätös Etelä-Savon TE-toimiston henkilöstön siirtämisestä Mikkelin operatiivisen työnjohdon alle Mikkelin seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa., 16.03.2021

Hankintapäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 1 Mainostoimisto- ja määritellyt viestintäpalvelut 1.5.2021 - 30.4.2022 + optio 1 v, 08.03.2021
§ 2 Liittyminen Sarastia Oy:n kilpailuttaman puhtaanapidon tarvikkeiden 2020 – 2023 puitesopimukseen, 12.03.2021

Talousjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 5 Määräaikaisen IT-asiantuntijan valinta, 11.03.2021
§ 6 Irtisanoutuminen hankintapäällikön virasta, 11.03.2021
Talouspäätökset:
§ 5 Muutokset Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan ostolaskujen asiatarkastajiin ja hvyäksyjiin, 05.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.