Kaupunginhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Kaupunginvaltuuston kokouksen 25.1.2021 täytäntöönpanot

MliDno-2021-588

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.1.2021 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 3
Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) / Pihlajatie 12
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 2.2.2021: Etelä-Savon Ely-keskus, Savonlinnan maakuntamuseo, Lehmuskylä-seura r.y., muistutuksen jättänyt

§ 4
Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa (Emolan) / Meijerinpuisto
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 2.2.2021: Etelä-Savon Ely-keskus, Savonlinnan maakuntamuseo

§ 5
Tilapäisen valiokunnan asettaminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 2.2.2021: Tilapäiseen valiokuntaan nimetyt, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 6
Jätevedenpuhdistamohankkeen projektijohtamisen sisäisen tarkastuksen raportointi
Merkittiin tiedoksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 2.2.2021: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri

§ 7
Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja Blue   Economy Mikkeli (BEM) - osaamiskeskuksen tuottaminen ulkoisen palvelutuottajan toimesta
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 2.2.2021: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Mikkelin Vesiliikelaitos/Reijo Turkki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy/Juha Kauppinen

§ 8
Tililuoton myöntäminen BioSairila Oy:lle
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 2.2.2021: BioSairila Oy, OP Yrityspankki Oyj, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

§ 9
Valtuustoaloite: Koulumatkat turvalliseksi! Koulukuljetusopas on päivitettävä ja koulumatkojen turvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota myös haja- asutusalueella
Merkittiin tiedoksi

§ 10
Valtuutettu Harri Kivisen huomioiminen

§ 11
Valtuustoaloite: Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 8.3.2021 § 103

§ 12
Valtuustoaloite: Vuoden Järjestö-palkinto
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 8.3.2021 § 104

§ 13
Valtuustoaloite: Tanssitilat Mikkelin eläkeläisjärjestöille
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 8.3.2021 § 105

§ 14
Valtuustoaloite: Orijärven rantatie 1 tontin muuttaminen urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 8.3.2021 § 106

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.