Kaupunginhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky
    - hallituksen pöytäkirja 5.3.2021
     
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
    - hallituksen pöytäkirja 11.3.2021

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.