Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Valtuustoryhmien kokoonpanot 2017-2021

MliDno-2017-1402

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön  2 ja 3 §:issä ryhmän muodostamisesta, ryhmään liittymisestä sekä siitä eroamisesta tai erottamisesta todetaan seuraavaa:

"95 §
Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.

96 §
Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen

Liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuus­tolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asian­omaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.

Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, val­tuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuustolle."

Kaupunginkansliassa koottu yhteenveto valtuustoryhmien ilmoituksista ryhmistä ja niiden toimihenkilöistä on seuraava:

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Taavitsainen Satu, puheenjohtaja
Kuitunen Soile, 1. varapuheenjohtaja
Tikkanen Petri, 2. varapuheenjohtaja
Lehkonen Raine, sihteeri
Aholainen Markku
Barck Paavo
Hokkanen Marita
Juhola Jatta
Korhonen Tapani
Seppälä Arto
Strengell Jarno
Tissari Jenni
Tullinen Hannu
Vartiainen Jaana
Hämäläinen Reijo, varavaltuutettu
Leskinen Ulla, varavaltuutettu
Nieminen Kalle, varavaltuutettu
Vainio Hanne, varavaltuutettu
Nyyssönen Nina, varavaltuutettu

Keskustan valtuustoryhmä
Nykänen Heikki, puheenjohtaja
Olkkonen Kirsi, 1. varapuheenjohtaja
Pekonen Petri, 2. varapuheenjohtaja
Hämäläinen Laura, siheeri
Harmoinen Taina
Kakriainen Markku
Kauppi Marja
Kauria Outi
Kivinen Harri
Kuikka Seija
Pulliainen Liisa
Pöyry Pekka
Rouhiainen Risto
Siitari Keijo
Väänänen Jaakko
Ruuth Noora, varavaltuutettu
Strandman Jaana, varavaltuutettu
Ylönen Päivi, varavaltuutettu
SIhvonen Jari, varavaltuutettu
Hasanen Satu, varavaltuutettu
Kuuva Niina, varavaltuutettu
Lipsanen Heino, varavaltuutettu

Kokoomuksen valtuustoryhmä
Salo-Oksa Armi, puheenjohtaja
Miettinen Olli, 1. varapuheenjohtaja
Valtola Oskari, 2. varapuheenjohtaja
Hölttä Elina, sihteeri
Aho Eero
Koivikko Jyrki
Maczulskij Toni
Oksman Juhani
Puhakka Paavo
Soininen Mali
Vuori Juha
Yli-Karro Ulla, varavaltuutettu
Toivonen Hannu, varavaltuutettu
Vauhkonen Saara, varavaltuutettu
Rossi Jukka, varavaltuutettu
Marjalaakso Olli, varavaltuutettu
Sihvonen Juhani, varavaltuutettu

Vihreiden valtuustoryhmä
Liikanen Veli, puheenjohtaja
Siitonen Mikko, varapuheenjohtaja
Jussi-Pekka Nina, sihteeri
Kauppinen Heli, tiedottaja
Hakala Kerttu
Pöntinen Minna
Lahikainen Juuso, varavaltuutettu
Heikkilä Pekka, varavaltuutettu
Saikkonen Jukka, varavaltuutettu
Lautamäki Jarmo, varavaltuutettu

Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmä
Ahonen Liisa, puheenjohtaja
Pöyry Jukka, varapuheenjohtaja
Ruotsalainen Pertti
Soivanen Satu, varavaltuutettu
Kolmisoppi Jenni, varavaltuutettu
Haukijärvi Erja, varavaltuutettu

Mikkelin seudun perussuomalaisten valtuustoryhmä
Heinänen Raimo, puheenjohtaja
Marttinen Jussi, varapuheenjohtaja
Himanen Vesa, varavaltuutettu
Liikanen Jere, varavaltuutettu
Korhola Anne, varavaltuutettu

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi hallintosäännön 95 §:n mukaiset ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.