Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Työllisyystoimikunnan perustaminen 1.9.2017-31.12.2019

MliDno-2017-1593

Valmistelija

 • Merja Airas, kehityspäällikkö, merja.airas@mikkeli.fi

Kuvaus

Työllisyystoimikunnan perustaminen ajalle 1.9.2017-31.12.2019

Kaupungin työllisyysjaos on toiminut vuodesta 2010. Jaoksen jäsenet on nimetty kaupunginhallituksessa 2 vuodeksi. Nykyinen työllisyysjaos on tarkoituksenmukaista lakkauttaa ja perustaa tilalle työllisyystoimikunta ajalle 1.9.2017-31.12.2019. Perusteluna on tuleva kasvupalvelulaki ja siihen liittyvät toiminnat, Etelä-Savon sosiaali- ja terverspalveluiden kuntayhtymän toiminta (typ-palvelukeskus Reitti) ja maakuntahallinnon uudistus sekä kaupungin palvelurakenteen muutos.

Toimikunnan tehtävänä olisi kehittää alueen työllisyydenhoitoa. Toimikunnan tehtävänä olisi esittää toimenpiteitä kaupunginhallitukselle sekä toimia yhteistyössä eri työllisyyttä hoitavien tahojen kanssa. Toimikunnan tehtävänä olisi esittää työllisyysohjelman kautta elinkeino- ja työllisyysohjelman toimintaan tavoitteita ja vaikuttaa kaupungin talouteen ja elinvoimaan. Toimikunnan yksi perustehtävä olisi tulevan kasvupalvelulain soveltamisohjeiden käsittely kaupungin näkökulmasta.

Tulevaisuuden toimintamuutosten kannalta toimikunnan kokoonpanoa on tarkoituksenmukaista hieman tarkentaa ja uudistaa. Työllisyysjaoksessa on ollut kaksi kaupunginhallituksen edustajaa. Toiminnan kannalta edustus voisi olla kolme jäsentä.

Työllisyydenhoitoon kuuluu myös koko konserni. Tämä on huomioitu osittain työllisyystoimikunnan kokoonpanoesityksessä.

Nykyinen työllisyysjaoksen kokoonpano on seuraava:

 • Pekka Patama, palvelupäällikkö, puheenjohtaja, kaupunki
 • Armi Salo-Oksa, kaupunginhallituksen edustaja, kaupunki
 • Markku Turkia, kaupunginhallituksen edustaja, kaupunki
 • Harri Lankinen, toiminnanjohtaja, Mikkelin Toimintakeskus ry.
 • Sirkka Rytkönen, toimiston johtaja, Te-toimisto
 • Juha Kauppinen, toimitusjohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
 • Niina Haapiainen, johtava sosiaalityöntekijä, Etelä-Savon sosiaali- ja terverspalveluiden kuntayhtymä
 • Heli Hänninen, asiakaspalvelupäällikkö, kaupunki
 • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori,  kaupunki
 • Merja Airas, kehityspäällikkö, sihteeri, kaupunki

Työllisyystoimikunnan kokoonpanoksi esitetään:

 • puheenjohtaja:  vs. palvelupäällikkö Helena Skopa
 • varapuheenjohtaja: hallintojohtaja Ari Liikanen
 • sihteeri: kehityspäällikkö Merja Airas, varajäsen työnsuunnittelija, projektipäällikkö Pia Korkka
 • jäsenet: 
  • strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, varajäsen talousjohtaja Heikki Siira
  • konsernitarkastaja Aleksi Paananen
  • hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen
    
 • kaupunginhallituksen edustajat 
  • kolme jäsentä ja varajäsenet
    
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy   
  • jäsen ja varajäsen
    
 • Etelä-Savon TE-toimisto             
  • jäsen ja varajäsen
    
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terverspalveluiden kuntayhtymä  
  • johtava sosiaalityöntekijä Niina Haapiainen ja varajäsen
    
 • Mikkelin Toimintakeskus ry.         
  • toiminnanjohtaja Harri Lankinen ja varajäsen
    
 • Etelä-Savon Koulutus Oy             
  • jäsen ja varajäsen
    
 • Kaakkois-Suomen Ammattkorkeakoulu Oy
  • jäsen ja varajäsen

Työllisyystoimikunnan kokouksiin kutsutaan jäsenten lisäksi aiheen mukaisesti asiantuntijoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa työllisyysjaoksen ja samalla perustaa työllisyystoikunnan vuosiksi 2017-2019 edellä esitetyllä tavalla ja nimeää työllisyystoimikuntaan esityt henkilöt sekä nimeää siihen kolme kaupunginhallituksen jäsentä.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää Mikkeiin kehitysyhtiö Miksei Oy:tä, Etelä-Savon TE-toimistoa, Etelä-Savon Koulutus Oy:tä ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:tä nimeämään jäsenen ja varajäsenen sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terverspalveluiden kuntayhtymää nimeämään varajäsenen johtavalle sosiaalityöntekijälle. 

Päätös

Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus nimesi  työllisyystoimikuntaan jäseniksi Pekka Pöyryn, Armi Salo-Oksan ja Soile Kuitusen.

Tiedoksi

Miksei Oy, Te-toimisto, ESSOTE, Esedu, Xamk, toimikuntaan nimetyt, Merja Airas, Pia Korkka

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.