Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Osuuskunta Karjaportti, velkojen anteeksianto

MliDno-2015-1779

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Osuuskunta Karjaportti (0165105-9) ent. Järvi-Suomen Portti Osuuskunta, hakeutui yrityssaneeraukseen 17.11.2004. Mikkelin kaupungin saatavien määrä yrityssaneerauksen alkaessa oli yhteensä 5 639 154 euroa. Mikkelin kaupunki on saanut saneerausohjelman jälkeen suorituksia yhteensä 335 661 euroa (sisältää Tikkalan kiinteistöstä saadun myyntitulon osuuden 293 615 euroa).

Osuuskunnan varat eivät riitä jäljellä olevien velkojen täysimääräiseen maksamiseen. Selvityshallinnon esityksen mukaan paras tulos saavutetaan loppuunsaattamalla osuuskunnan selvitysmenettely nyt, kun kaikki merkittävät omaisuuserät on realisoitu. Osuuskunnan selvityshallinto esittää, että osuuskunnan velat annetaan anteeksi, jolloin selvitysmenettely voidaan saattaa loppuun ja osuuskunta purkaa. Mikäli Osuuskunnalla jää velkojille jaettavia varoja purkamismenettelyn kustannusten jälkeen, jaettaisiin ne velkojille saatavien mukaisessa suhteessa (velkojen anteeksiantamisesta huolimatta).

Vaihtoehtona on konkurssimenettely, jossa velkojille ei olisi odotettavissa suorituksia. Osuuskunnan purkaminen olisi tässä tilanteessa konkurssimenettelyä kustannustehokkaampi vaihtoehto.Purkamistilanteessa Osuuskunnan lopputilitys esitetään Osuuskunnan edustajiston viimeiselle kokoukselle ja Osuuskunnan tilintarkastajalle. Myös velkojille toimitettaisiin purkamisen jälkeen lopullinen raportti selvitystilasta.

Anteeksi annettavan velan määrä on noin 6,2 miljoonaa euroa (summassa ei ole huomioitu viivästyskorkoja saneerausohjelman jälkeiseltä ajalta). Vesilaitoksen osuus tästä summasta on noin 0,5 miljoonaa euroa. Kyseiset määrät ovat Mikkelin kaupungin kirjanpidossa alaskirjattu (vuonna 2008 n. 6,3 milj. euroa ja 2016 n. 0,2 milj. euroa) menoksi lukuun ottamatta Tilakeskuksen avoimia vuokria (8 442,30 e). Kyseinen Tilakeskuksen avoin saatava tulee myöhemmin alaskirjattavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää ilmoittaa Osuuskunta Karjaportin selvityshallinnolle, että Mikkelin kaupunki antaa anteeksi Osuuskunta Karjaportin velan siltä osin kuin sille ei kerry selvitysmenettelyssä suorituksia.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.