Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Muut asiat, kaupunginhallitus

MliDno-2016-1354

Päätös

Kaupunginhallitus keskusteli Kokoomuksen valtuustoryhmän kesäkokouksesta Mikkelissä ja edunvalvonta-asioista. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin puolelta isäntinä toimivat kaupunginjohtaja Timo Halonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Oskari Valtola, 1. kaupunginhallituksen puheenjohtaja Armi Salo-Oksa sekä konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso.

Tiedoksi

Isänniksi nimetyt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.