Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Mikkelin kaupunkistrategia 2018-2021

MliDno-2017-1726

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin uuden kaupunkistrategian 2018-2021 valmistelu on käynnistynyt kevään kuntavaalien jälkeen. Uudelle kaupunginvaltuustolle järjestetään Valtuutettujen strategiatyön käynnistävä kaupunginvaltuuston seminaari järjestetään Heinävedellä Valamon luostarissa 4.-5.9.2017. Strategian valmistelua ohjaa kaupunginhallitus. Tavoitteena on, että uusi kaupunkistrategia hyväksytään joulukuussa 2018. Syksyn alustava valmisteluaikataulu on liitteenä.

Syksyn luottamushenkilökäsittelyn lisäksi valmistelussa on tällä hetkellä eri sidosryhmien sekä kaupungin työntekijöiden osallistaminen strategiaprosessiin sekä strategian arviointiin aiemmpaa paremmin soveltuvien mittareiden selvittäminen. Syksyn aikataulua sekä sisältöjä täsmennetään ensimmäisen valtuustoseminaarin tulosten pohjalta.

Strategian valmistelussa hyödynnetään Kuntaliiton hallinnoimaa USO Uuden sukupolven organisaatiot –projektia, jossa Mikkelin kaupunki on mukana vuosina 2017-2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kaupunkistrategian valmisteluaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.