Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kaupunginjohtajan lomat 2017

MliDno-2017-1321

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2016-31.3.2017 on 38 päivää.

Kaupunginjohtaja Halonen esittää kesälomansa vahvistamista ajalle 26.-30.6.2017 (5 päivää) ja 20.7.-9.8.2017 (15 päivää). Myöhemmin vahvistettavaksi jää 18 päivää.

Päätösehdotus

Esittelijä

Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, seija.kuikka@mikkeli.fi

Jaosto vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosiloman ajalle 26.-30.6.2017 (5 päivää) ja 20.7.-9.8.2017 (15 päivää).

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja Timo Halosella on jäänyt asuntomessujen ja tasavallan presidentin vierailun vuoksi käyttämättä jo myönnetyistä vuosilomista kuusi (6) vuosilomapäivää.

Kaupunginjohtaja Halonen esittää vuosilomien vahvistamista ajalle 29.8.-1.9.2017 (4 päivää), 23.10.-27.10.2017 (5 päivää) ja 26.2.-2.3.2017 (5 päivää). Myöhemmin vahvistettavaksi jää 10 päivää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, markku.aholainen@live.com

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosiloman ajalle  29.8.-1.9.2017 (4 päivää), 23.10.-27.10.2017 (5 päivää) ja 26.2.-2.3.2017 (5 päivää).

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa estynyt ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.