Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäivät ja seminaari 7.9.2017

MliDno-2017-1386

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta kutsuu Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäivät koolle Kouvolaan 7.9.2017, klo 15-16. Kokouspaikkana on Original Sokos Hotel Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola.

Kaakkois-Suomen vaalipiiriin kuuluvat Kuntaliiton jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan. Vaalipiiri määräytyy samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kunnan asukasluku määräytyy 30.11.2016 väestötietojärjestelmän tietojen mukaan.

Kunnan asukasluku Edustajia
enintään 10 000 1
10 001 - 50 000 2
50 001 - 100 000 3
yli 100 000 4

 

Kunnanhallitus tai valtuusto valitsee kokousedustajat. Jos kunnalla on enemmän kuin yksi edustaja, olisi suotavaa valita sekä naisia että mihiä.

Varsinaisille eudstajille voidaan valita tarpeeellinen määrä varaeudstajia, henkilökohtaisia tai sijaantulojärjestyksessä. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estynyt saapumaan kokoukseen.

Kunnat vastaavat omien edustajiensa matkakustannuksista. Tiedot kunnan kokousedustajista tulee ilmoittaa 31.8.2017 mennessä.

Kuntapäivien yhteydessä pidetään kokouspaikalla klo 16.30 - 18.30 vaalipiirien kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijajohdolle tarkoitettu maksuton seminaari, jossa kerrotaan Kuntaliiton johdon ajankohtaiset terveiset sekä esittelyt Kuntaliittokonsernin palveluista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajat ja varaedustajat Kuntapäiväkokoukseen ja seminaarin.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle ja käsitellään uudelleen kaupunginhallituksen kokouksessa 21.8.2017.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajat ja varaedustajat Kuntapäiväkokoukseen ja seminaarin.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Kuntapäiväkoulutukseen ja seminaariin Kirsi Olkkosen, Jyrki Koivikon ja Markku Aholaisen ja varajäseniksi järjestyksessä Kerttu Hakalan, Raimo Heinäsen ja Pertti Ruotsalaisen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.