Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Isättömien lasten opintorahaston johtokunnan valinta toimikaudeksi 2017-2018

MliDno-2017-1712

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Isättömien lasten opintorahaston sääntöjen 1 §:n mukaan rahaston tarkoituksena on tukea lahjakkaita vähävaraisia mikkeliläisiä lapsia ja nuoria henkilöitä, jotka ovat menettäneet isänsä tai joiden isää ei ole tiedossa, jakamalla heille opintoavustuksia koulun käyntiä, ammattiin valmistumista, tutkintojen suorittamista tai tutkimuksia varten.

Isättömien lasten opintorahaston sääntöjen 7 §;n mukaan rahaston hallintoa hoitaa johtokunta, johon rahaston perustaja valitsee puheenjohtajan ja jäsenet, määräten heidän lukumääränsä ja toimiaikansa. Perustajan kuoltua Mikkelin kaupunginhallitus valitsee rahastolle johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Johtokunnan puheenjohtaja edustaa rahastoa ja on oikeutettu merkitsemään rahaston nimen.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.11.2015 §:n 37§ kohdalla nimennyt johtokuntaan vuosiksi 2015-2016 Raine Lehkosen, Keijo Partion ja Juha Vuoren. Johtokunnan puheenjohtajaksi määrättiin Keijo Partio. Johtokunnan sihteerinä on vuonna 2015 toiminut Merja Peltonen ja vuonna 2016 Annamari Terästi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Isättömien lasten opintorahaston johtokunnan vuosiksi 2017-2018 sekä määrää johtokunnalle puheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Isättömien lasten opintorahaston johtokuntaan vuosiksi 2017-2018 Reijo Hämäläisen, Juha Vuoren ja Minna Pöntisen ja määräsi puheenjohtajaksi Juha Vuoren.

Tiedoksi

Johtokuntaan nimetyt, luottamushenkilörekisterin hoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta, listatiimi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.