Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-Savon savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
  - hallituksen pöytäkirja 15.6.2017
  - hallituksen pöytäkirja 10.8.2017
   
 • Vaalijalan kuntayhtymä
  - hallituksen pöytäkirja 15.8.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi

 • Kirsi Olkkonen kertoi terveiset Höyrylaivaregatasta ja luovutti Suomen höyrypursiseura ry:n viirin
 • Seija Kuikka kertoi terveiset Yrityskummitapahtumasta ja heidän luovuttamastaan kunniakirjasta.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.