Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Palvelujohtaja/Ruoka- ja puhtauspalvelut
Henkilöstöpäätökset:
§ 29 Chatthaya Saaren valitseminen Kalevankankaan koulun palvelutyöntekijän tehtävään, 15.06.2021

Talousjohtaja
Talouspäätökset:
§ 16 Muutokset kasvatus- ja opetuslautakunnan yksiköiden hyväksyjiin ja asiatarkastajiin, 16.06.2021
§ 17 Sosiaalisia luottoja koskevien saatavien tileistä poisto, 16.06.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.