Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Kaupunginvaltuuston kokouksen 26.4.2021 täytäntöönpanot

MliDno-2021-588

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2021 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 45
Eron myöntäminen Jatta Juholalle hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.5.2021: Jatta Juhola, Jenni Tissari, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 46
Eron myöntäminen Anna-Leea Korhoselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.5.2021: Anna-Leea Korhonen, valittu varajäsen, keskusvaalilautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 47
Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.5.2021: Listatiimi

§ 48
Luonterin rantayleiskaavan muutos, Anttolan Piekälänsaaressa, Kaivannonlahden ja Suusalmen ranta-alueilla
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.5.2021: Etelä-Savon Ely-keskus

§ 49
Saimaan rantayleiskaavan muutos / Ajosaari
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.5.2021: Etelä-Savon Ely-keskus

§ 50
Lisämäärärahaesitys, Wisa-areenan purku
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.5.2021: Talouspalvelut, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

§ 51
Esitys Torpantien ryhmäperhepäiväkotien lakkauttamisesta ja muuttamisesta Rantakylän päiväkodin ryhmiksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.5.2021: Rantakylän päiväkodin johtaja, Torpantien ryhmäperhepäiväkotien esimies, varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja

§ 52
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen hyväksyminen ja kuntayhtymän purkautumisen loppuunsaattaminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.5.2021: Itä-Suomen päihdehuollon ky/Maria Närhinen

§ 53
Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.5.2021: Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Hirvensalmen kunta, Kangasniemen kunta, Mäntyharjun kunta, Pertunmaan kunta

§ 54
Mikkelin kaupungin vuoden 2020 henkilöstöraportti
Merkittiin tiedoksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.5.2021: Henkilöstöpalvelut

§ 55
Tilapäisen valiokunnan ratkaisu professuurihankkeesta
Merkittiin tiedoksi

§ 56
Valtuustoaloite: Mikkelin kantakaupungin kaupunginosaseuroille uusi osallisuuden lähidemokratiamalli käyttöön
Merkittiin tiedoksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.5.2021: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

§ 57
Valtuustoaloite neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä tilanteen parantamiseksi
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 10.5.2021 § 197

§ 58
Valtuustoaloite Mikkelin yksityistieverkon kehittämiseksi
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 10.5.2021 § 198

§ 59
Valtuustoaloite Torikokous
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 10.5.2021 § 199

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.