Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Maakuntien keskuskaupungit Kouvola, Hämeenlinna, Pori ja Mikkeli ovat lähettäneet 8.6.2021 yhteiskirjelmän Maakuntakeskusten rooli asumisessa on unohdettu ympäristö- ja valtiovarainministeriöön.
     
  • Etelä-Savon maakuntaliitto
    - maakunvaltuuston pöytäkirja 15.6.2021

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.