Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 340 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jyrki Koivikko ja Petri Pekonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 4.11.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

   

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.