Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 341 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Etelä-Savon maakuntaliitto
    - hallituksen 26.10.2020 pöytäkirja

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.