Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 434 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Kuvaus

Kaupunginjohtaja
Talouspäätökset:
§ 5 Talousarviolaina vuodelle 2022, 07.11.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.