Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 438 Otto-oikeus/Mikkelin kaupungin maaseudun kutsujoukkoliikenne

MliDno-2022-5168

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
Suvi Lipsanen, joukkoliikenneinsinööri, suvi.lipsanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 14.12.2021 (Asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelujen tarjouskilpailu) käsiteltiin kutsujoukkoliikenteen järjestämistä: ”Kutsujoukkoliikenteitä on tällä hetkellä hankittu alueellisesti koulujen loma-aikaisena palveluna. Joukkoliikennehankinnasta eriytetään myös muut maaseudun kutsujoukkoliikenteet, koska matkustajamäärät ovat erittäin vähäisiä. Kaikki kutsujoukkoliikenteiden hankinta ja järjestämistapa sopimusaikoineen eriytetään omaksi kokonaisuudeksi. ”

Henkilöliikennepalveluiden tehtävänä on arvioida palveluita kokonaisuuksina sekä toimia eri alueilla yhdenvertaisesti joukkoliikennepalveluiden osalta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävänä on puolestaan arvioida omaan toimialaansa liittyvät palvelutarpeet asiakaskohtaisesti ja järjestää niitä palveluita, joilla turvataan esimerkiksi liikuntarajoitteisten ja iäkkäiden asukkaiden kuljetuspalvelut.

Kutsujoukkoliikennettä on järjestetty kuudella eri reitillä. Kustannukset koko kutsujoukkoliikenteen hankinnalle vuosina 2019–2020 on ollut noin 25 000 €/vuosi. (Vuodesta 2021 alkaen kutsujoukkoliikenteen kustannuksia ei ole kirjanpidossa eritelty muusta joukkoliikenteestä, mutta kustannustaso on pysynyt pääasiallisesti samana). Kutsujoukkoliikenteen tilasto esitetään oheismateriaalina.

Reitit, joita lakkautusehdotus koskee:

 • Anttola – Heinälahti – Parkkila – Mikkeli koulujen kesälomapäivinä.
 • Mikkeli – Kalvitsa – Loukee – Hiirola – Vehmaskylä – Rämälä kouluvuoden aikana.
 • Mikkeli – Vanhamäki – Harjunmaa – Mäntyniemi – Ihastjärvi – Pulliala kouluvuoden lomapäivinä.
 • Mikkeli – Porrassalmi – Kyyhkylä – Löytö – Ristiina – Mikkeli kouluvuoden lomapäivinä.
 • Ristiinan taajaman ympäristöalue kouluvuoden aikana. Linjoja voivat käyttää myös Ristiinan kirkonkylän (esim. Juurilahdentien ja Linnaniemen) asukkaat sekä Pelloksen asukkaat.
 • Anttolan taajaman ympäristöalue vain koulujen lomapäivinä.
   

Kutsujoukkoliikenteen käyttäjämäärät eivät ole lisääntyneet ja lisäksi matkojen yhdistelyyn ei ole saatu mukaan sote-kuljetuksia (vpl- ja shl-matkat). Kutsujoukkoliikenteen järjestäminen on nykyisillä matkustajamäärillä kustannustehotonta (oheismateriaalina/liitteenä matkustajamäärät eri reiteillä).

Edellisen kilpailutuksen yhteydessä vuonna 2018 Ristiinan Suurlahdentien kutsujoukkoliikennettä ei enää järjestetty vähäisen matkustajamäärän johdosta. Ristiinan aluejohtokunta laittoi vuonna 2019 aloitteen kaupunkiympäristölautakunnalle kutsujoukkoliikenteen palauttamiseksi. Lautakunta päätti aloitteen johdosta palauttaa kutsujoukkoliikenteen Suurlahdentien reitille vastoin viranhaltijoiden esitystä. Kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan (kokous 9.3.2020/§78), ja kumosi lautakunnan päätöksen ko. reitin osalta.
Kutsujoukkoliikennöinti palautettiin Ristiinan Suurlahdentien reitille poikkeuksellisesti korona-ajan järjestelynä. Nyt kuitenkin voidaan katsoa, että erityisjärjestelystä luovuttaisiin ilman uutta käsittelyä (päättyy 31.10.2022). Mikkelin alueella on paljon harvaan asuttuja seutuja, jotka kuuluvat joukkoliikennepalveluiden piiriin, mutta joissa ei ole erillistä kutsuasiointiliikennettä.

Mikkelin kaupungin maaseudun joukkoliikennepalvelusta esitetään lakkautettavaksi kutsujoukkoliikenteet sekä kouluvuoden aikana että koulujen lomien aikana järjestettävä kutsujoukkoliikennepalvelu. Sopimukset ja ajot päättyisivät näin ollen 31.10.2022. Mikäli kutsujoukkoliikennepalvelun järjestämistä päätetään jatkaa, on syytä varautua kustannustasonnousuun sekä järjestää uusi kilpailutus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lakkauttaa maaseudun joukkoliikennepalvelusta kutsujoukkoliikenteet sekä kouluvuoden aikana että koulujen lomien aikana järjestettävän kutsujoukkoliikennepalvelun. Sopimukset ja ajot päättyvät 31.10.2022.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Katriina Noponen esitti, ettei maaseudun kutsujoukkoliikennettä lakkauteta. Marita Hokkanen kannatti Katriina Noposen esitystä.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, ettei maaseudun kutsujoukkoliikennettä lakkauteta ja että rahoitus tälle valmistellaan joukkoliikenteen linjoja tehostamalla ja Waltti-kortin hintoja korottamalla. Pertti Karhunen kannatti Jaakko Väänäsen esitystä.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pertti Karhunen esitti, ettei maaseudun kutsujoukkoliikennettä lakkauteta ja että rahoitus tälle valmistellaan Moppe-bussien lippujen hintoja korottamalla. Jaana Vartiainen kannatti Pertti Karhusen esitystä.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pertti Karhunen esitti, että päätökseen otetaan lausuma siitä, että taajama-alueen bussivuorojen tiheyttä karsitaan tulevissa kilpailutuksissa ilta- ja aamupäivävuoroja lukuun ottamatta. Jaana Vartiainen kannatti Pertti Karhusen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty useita esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavia kannatettuja esityksiä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin asetetaan vastakkain Jaakko Väänäsen ja Pertti Karhusen esitykset siten, että Jaakko Väänäsen esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Pertti Karhusen esitystä kannattavat äänestävät ei. Näistä voittanut asetetaan Katriina Noposen esitystä vastaan siten, että voittanutta esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Katriina Noposen esitystä kannattavat äänestävät ei. Näistä voittanut asetetaan esittelijän päätösehdotusta vastaan siten, että esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja edellisen äänestyksen voittanutta esitystä kannattavat äänestävät ei.

Puheenjohtaja totesi, että Pertti Karhusen esittämä lausuma ei liity tämän asian käsittelyyn eikä sitä oteta mukaan äänestykseen eikä päätökseen.

Äänestysesitys ja -järjestys hyväksyttiin.

Jaakko Väänäsen ja Pertti Karhusen esityksistä suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Katriina Noponen, Marita Hokkanen, Perttu Noponen, Hannu Tullinen, Jaakko Väänänen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Katariina Asikainen), 3 ei ääntä (Jaana Vartiainen, Jukka Härkönen, Pertti Karhunen) ja 3 tyhjää ääntä (Kerttu Hakala, Jouko Kervinen, Saara Isoaho). 

Puheenjohtaja totesi, että Jaakko Väänäsen esitys asetataan seuraavaksi Katriina Noposen esitystä vastaan. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä
(Pertti Karhunen, Saara Isoaho, Katariina Asikainen, Jaana Vartiainen), 6 ei ääntä (Katriina Noponen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Perttu Noponen, Kerttu Hakala, Marita Hokkanen, Jaakko Väänänen) ja 3 tyhjää ääntä (Jukka Härkönen, Jouko Kervinen, Hannu Tullinen).

Puheenjohtaja totesi, että Katriina Noposen esitys asetataan seuraavaksi esittelijän päätösehdotusta vastaan. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Jouko Kervinen, Jukka Härkönen) ja 11 ei ääntä (Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Katriina Noponen, Jaana Vartiainen, Perttu Noponen, Hannu Tullinen, Marita Hokkanen, Kerttu Hakala, Jaakko Väänänen, Saara Isoaho).

Puheenjohtaja totesi, että Katriina Noposen esitys on tullut kaupunkikehityslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin pykälän 120 jälkeen.

Merkitään, että palvelujohtaja Linda Asikainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
 • Suvi Lipsanen, joukkoliikenneinsinööri, suvi.lipsanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on päättänyt käyttää otto-oikeutta kaupunkikehityslautakunnan 18.10.2022 kokouksen päätöksestä §125 (Mikkelin kaupungin maaseudun kutsujoukkoliikenne).

Kutsujoukkoliikenne tarkoittaa asiakastarpeen mukaan reitittyvää julkista joukkoliikennettä. Perinteisesti joukkoliikenteessä linja-autot liikennöivät suunniteltua reittiä pitkin ja tietyn aikataulun mukaisesti. Kutsujoukkoliikenne sen sijaan toimii enemmän asiakkaiden matkustustarpeiden pohjalta, ollen näin reittiliikenteen ja henkilökohtaisen taksin välimaastoon sijoittuva liikennöintimuoto. Kutsujoukkoliikennemallissa matkustaja soittaa liikennöitsijälle ennen matkan alkua, ja kertoo tiedot matkan päätepisteistä saaden samalla tiedon noutoaikataulusta. Kyydissä tulisi olla vähintään kaksi matkustajaa. Matkustajat maksavat matkasta normaalin Waltti-lipputuotteen hinnan käytettävien vyöhykkeiden mukaisesti. Loput palvelun kustannuksista maksaa Mikkelin kaupunki. Kutsujoukkoliikenne liikennöidään normaaleilla takseilla erillisen sopimuksen ja sopimushinnan mukaisesti, eli kyse on varsinaista joukkoliikenneverkkoa täydentävä ja joukkoliikenteen asiakasmaksuilla toteutettava ns. kimppataksipalvelu.

Kutsujoukkoliikennettä on järjestetty tiettyinä viikonpäivinä eri alueilla, lähinnä koulujen lomien aikana, joissa julkinen liikenne toimii muutoin vain koulupäivinä. Hiirola-Rämälä alueella kutsujoukkoliikenne on toiminut ympäri vuoden torstaisin, vaikka alueella toimii myös koulupäivinä joukkoliikennevuoro.

Kutsujoukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat hyvin matalalla tasolla (oheismateriaali). On perusteltua arvioida, kuuluuko kaupungin järjestää julkiset liikennepalvelut kaikille kaupungin asukkaille. Mikäli kaikki asukkaat halutaan julkisesti tuotettujen liikennepalveluiden ulottuville, tulisi Mikkelin kaupungin alueella tulisi tarjota yhdenmukaisia palveluja kaikille. Mikkelissä on useita alueita ja suuri määrä asiakkaita, joissa joukkoliikenne ei pysty palvelemaan kaikkien asukkaiden tarpeita.

Syrjäseutujen asukkaiden liikkumiseen on olemassa muutamia vaihtoehtoja, riippuen asiakkaan omista lähtökohdista. Yhteisesti tilatut omakustanteiset taksimatkat voivat olla osalle toimiva vaihtoehto. Kelan avustamalle ns. kelataksille on aina oltava asiakkaan sairauteen liittyvä peruste. Tämän etuuden saaminen vaatii terveydenhuollon antaman todistuksen asiakkaan terveydentilasta. Sosiaalihuoltolain (23 §) mukaista liikkumista tukevaa palvelua voi saada, mikäli asiakkaalla on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi esimerkiksi alentunut toimintakyky. Taloudessa ei ole autoa, eikä asiakas kykene käyttämään julkista tai kunnan järjestämää joukkoliikennettä tai asiointireittikuljetusta. Palvelu on tarveharkintainen, sen saaminen perustuu määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen. Sosiaalihuoltolain liikkumista tukevaa palvelua voi saada 65 vuotta täyttänyt tai sitä vanhempi henkilö. Matkoja saa 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa (4 kpl edestakaisin). Näistä asiakas maksaa omavastuuna normaalin Waltti-vyöhykkeen mukaisen maksun. Essoten palveluohjaajat tekevät kartoituksen/päätökset.

Kutsujoukkoliikennettä käytettäessä yksittäiseen ihmiseen käytetyn palvelun hinta nousee korkeaksi. Palvelun hinnaksi yksittäisen palvelunkäyttäjän kohdalla arvioidaan nykyisin noin 22€/matkustaja. Kutsujoukkoliikenteen järjestäminen tasapuolisesti kaikille alueille nostaisi palveluntarjoamisesta syntyviä kustannuksia erittäin paljon.

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksen käsittelystä on nähtävillä reitit, joita lakkautus koskee. Edellinen sopimuskausi on päättynyt 31.10.2022 eikä uutta kilpailutusta ole järjestetty. Liikennöintiä on jatkettu päätöksenteon ajan väliaikaisin järjestelyin. Mikäli kutsujoukkoliikennepalvelun järjestämistä päätetään jatkaa, on syytä varautua kustannustasonnousuun uuden kilpailutuksen myötä. Esimerkkinä, että joukkoliikenteen ja koulukuljetusten kilpailutuksessa kustannustasonnousuksi on arvioitu noin 38 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa Mikkelin maaseudun kutsujoukkoliikenteen järjestämisen. Väliaikaisista järjestelyistä luovutaan 30.11.2022.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Petri Pekosen kannattamana, ettei maaseudun kutsujoukkoliikennettä lakkauteta. Pitäjissä ja haja-asutusalueella asuu paljon iäkkäitä yksin asuvia ihmisiä. Kaikilla ei ole varaa taksikyyteihin ja yleistä joukkoliikennettä ei ole. Kutsujoukkoliikenne on itseasiassa kilpailukykyinen tapa järjestää tasapuolinen joukkoliikenne sitä eniten tarvitseville. (Lautakunnan esitysten mukaisesti voidaan selvittää mahdollisuus rahoitukseen raamin sisältä joukkoliikenteen linjoja tehostamalla ja Waltti-​kortin sekä Moppe-bussin hintoja tarkastamalla.)

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Pekka Pöyryn esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Tanja Hartonen, Armi Salo-Oksa, Pirkko Valtola, Heli Kauppinen, Jani Sensio, Eero Aho) ja 5 ei ääntä (Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Pekka Pöyry, Jarno Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Merkitään, että Pekka Pöyry ja Petri Pekonen jättivät asiasta eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin Pekka Pöyryn esitys. 

Merkitään, että  kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä ja palvelujohtaja Linda Asikainen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Suvi Lipsanen/Joukkoliikenneinsinööri, liikennöitsijät

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.