Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 435 Kaupunginvaltuuston kokouksen 26.9.2022 täytäntöönpanot

MliDno-2022-612

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.9.2022 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 115
Satu Taavitsaisen ilmoitus Sosiaalidemokraattisesta valtuustoryhmästä eroamisesta
Merkittiin tiedoksi

§ 116
Kaupunginjohtajan virkavaali
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.10.2022: Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta sekä pöytäkirjanote 4.10.2022: Virkaa hakeneet

§ 117
Esitys määrärahasiirrosta katuvalaistusinvestointiin
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.10.2022: Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito, kaupungininsinööri Pekka Kammonen

§ 118
Lisämäärärahaesitys Tornimäen laskettelukeskuksessa sijaitsevan ns. kiinteän irtaimiston ostamiseen Ski Tornimäki Oy:ltä
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.10.2022: Ski Tornimäki Oy, HupiSki Oy, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

§ 119
Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021
Merkittiin tiedoksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.10.2022: Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut

§ 120
Talouden seuranta 7/2022
Merkittiin tiedoksi

§ 121
Tilapäisen valiokunnan asettaminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 3.10.2022: Valitut jäsenet ja varajäsenet, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 122
Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt
Palautettiin uuteen valmisteluun

§ 123
Valtuustoaloite talouden ja elinvoiman kehittämisohjelman laatimiseksi
Merkittiin tiedoksi

§ 124
Valtuustoaloite tonttimarkkinoinnin tehostamiseksi Mikkelin alueella
Merkittiin tiedoksi

§ 125
Valtuustoaloite: Saimaan ja Päijänteen välisen kanavahankkeen edistäminen
Merkittiin tiedoksi

§ 126
Valtuutettu Marita Hokkasen huomioiminen

§ 127
Ilmoitukset Mikkelin puolesta SDP valtuustoryhmään siirtymisestä
Merkittiin tiedoksi

§ 128
Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin omistajaohjauksen terävöittäminen
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 10.10.2022 § 370

§ 129
Valtuustoaloite suojatien parantamisesta Raviradantiellä
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 10.10.2022 § 371

§ 130
Valtuustoaloite tehokkaan ja vaikuttavan energiansäästöohjelman aloittamiseksi Mikkelin kaupungin ja sen konsernin toiminnassa
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 10.10.2022 § 372

§ 131
Adressi Etelä-Savon Energia Oy:n säilyttämiseksi
Merkittiin tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.