Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 436 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu, kevät 2023

MliDno-2021-2472

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston ja -​hallituksen kokuksista laadittu ehdotusluonnos kokousaikatauluksi 1.1.2023-30.6.2023:

Kv
klo 17.00
Lisätietoja Kh
klo 14.00
Lisätietoja
    9.1.2023 (päätetty kh 16.5.2022)
    16.1.2023 (päätetty kh 16.5.2022)
23.1.2023 (päätetty kv 23.5.2022)    
    30.1.2023 Suunnittelukokous
    6.2.2023  
    13.2.2023  
20.2.2023      
   T A L V I L O M A    T A L V I L O M A
    6.3.2023 Suunnittelukokous
    13.3.2023  
20.3.2023      
    27.3.2023 Tilinpäätös
    3.4.2023  
  P Ä Ä S I Ä I N E N   P Ä Ä S I Ä I N E N
    17.4.2023  
24.4.2023 (Varalla)    
    8.5.2023 Suunnittelukokous
    15.5.2023  
22.5.2023      
    29.5.2023  
    5.6.2023  
12.6.2023 Tilinpäätös    
    19.6.2023  

 

Kaupunginhallituksen ja -​suunnittelukokoukset alkavat klo 14.00.
Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 17.00.

Kuntalain 94 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin,​ kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun. Kokoukset pidetään hybridikokouksina. 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää pitää valtuuston kokoukset:

  • 23.1.2023 (päätetty kv 23.5.2022)
  • 20.2.2023
  • 20.3.2023
  • 24.4.2023 (varalla)
  • 22.5.2023
  • 12.6.2023 Tilinpäätös


ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00. Kokoukset pidetään hybridikokouksina. 

Mahdollisista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.