Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 450 Kaupunginhallituksen edustaja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 2022 -2025

MliDno-2021-2480

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 141 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla, palvelualuejohtajilla oman palvelualueen toimielimissä ja kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa seuraaviin lautakuntiin 2021-2025

 • Kasvatus- ja opetuslauakunta
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
 • Kaupunkiympäristölautakunta
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunta
 • Etelä-Savon pelastuslautakunta
   

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen seuraavat henkilöt:

 • Kasvatus- ja opetuslautakunta: Pirkko Valtola
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: Satu Taavitsainen
 • Kaupunkiympäristölautakunta: Petri Pekonen
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunta, Tanja Hartonen
 • Etelä-Savon pelastuslautakunta, Heli Kauppinen
   

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on erottanut kokouksessaan 14.11.2022 § 140 kaupunginhallituksen puheenjohtajiston. Aikaisemmin kaupunginhallituksen jäsen ja 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen ei tullut valituksi uudelleen kaupunginhallitukseen. 

Satu Taavitsainen on ollut kaupunginhallituksen 23.8.2021 § 331 päätöksellä kaupunginhallituksen edustaja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa. 

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 141 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla, palvelualuejohtajilla oman palvelualueen toimielimissä ja kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan jäljellä olevalla toimikaudelle. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.