Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 446 Eron myöntäminen Soile Kuituselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan valitseminen

MliDno-2021-2453

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Soile Kuitunen anoo 14.11.2022 lähetetyllä sähköpostilla eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä. Eroanomuksen syynä on valinta kaupunginhallituksen jäseneksi. 

Kuntalaki 75 §

"Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1) kunnanhallituksen jäsen;​
2) pormestari ja apulaispormestari;​
3) henkilö,​ joka on kunnanhallituksen jäsenen,​ kunnanjohtajan,​ pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;​
4) henkilö,​ joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;​ (21.5.2021/419)
5) henkilö,​ joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen."

Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2021-​2025 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Soile Kuitunen,​ toimitusjohtaja,​ VPJ
 2. Tapani Korhonen,​ eläkeläinen
 3. Mervi Eskelinen,​ terveydenhuollon maisteri,​ ammatillinen opettaja
 4. Jere Liikanen,​ LVI-​asentaja
 5. Jarmo Lautamäki,​ ympäristöinsinööri,​ villieläinhoitaja,​ PJ
 6. Jari Sihvonen,​ aluepäällikkö
 7. Sari Hannukainen,​ controller (pk-​yritykset)
 8. Juhani Oksman,​ yli-​insinööri
 9. Nea Tarvainen,​ sosionomi


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Anne Puntanen,​ lähihoitaja
 2. Kari Avikainen,​ hitsaaja
 3. Anne Korhola,​ maaseutuyrittäjä,​ kirkon vahtimestari
 4. Keijo Siitari,​ yrittäjä
 5. Iris Damstén,​ yhteisöpedagogi (AMK)
 6. Kalle Mattila,​ agronomi,​ maanviljelijä
 7. Raili Pöyry,​ psykologi,​ eläkkeellä
 8. Tomi Vänninen,​ siltainsinööri,​ DI
 9. Anna Reponen,​ ekonomi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Soile Kuituselle hänen pyytämänsä eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se valitsee tarkastuslautakunnalle uuden varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.