Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 448 Eron myöntäminen Olli Marjalaaksolle kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä

MliDno-2021-4449

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Olli Marjakaakso on anonut eroa kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kokoomuksen valuustoryhmän 1. varavaltuutettu on Juha Vuori, joka nyt kutsutaan varsinaiseksi valtuutetuksi. Valtuustoryhmän 1. varavaltuutetuksi siirtyy Mali Soininen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Olli Marjalaaksolle hänen anomansa eron kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Juha Vuori.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.