Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 449 Eron myöntäminen Olli Marjalaaksolle kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2021-2455

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Olli Marjalaakso anoo eroa kasvatus-​​ ja opetuslautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi 1.12.2022 alkaen.

Kuntalain 70 § 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.  

Kasvatus-​​ ja opetuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2021-​​2025 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Antti Pakarinen,​​ diplomi-​​insinööri,​​ VPJ
 2. Tiina Elkharam,​​ yrittäjä,​​ omaishoitaja
 3. Riikka Nikulainen,​​ puhtauspalveluesimies
 4. Olli Marjalaakso,​​ HTM
 5. Jenni Oksanen,​​ DI,​​ aluesuunnittelupäällikkö
 6. Olli Ylönen,​​ lähihoitaja
 7. Petri Tikkanen,​​ työsuojeluasiantuntija,​​ työsuojeluvaltuutettu,​​ PJ
 8. Hanne Vainio,​​ vanerityöntekijä
 9. Jaana Strandman,​​ kasvatustieteen maisteri,​​ erityisopettaja
 10. Toni Kanerva,​​ nuoriso-ohjaaja
 11. Leena Kontinen,​​ yhteiskuntatieteiden maisteri


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Matti Kekkonen,​​ metsäasiantuntija
 2. Kati Häkkinen,​​ toiminnanjohtaja,​​ yrittäjä
 3. Jaakko Matiskainen,​​ maatalousyrittäjä
 4. Jan-​​Peter Kauppinen,​​ tekniikan ylioppilas
 5. Mali Soininen,​​ yksikönjohtaja,​​ eläkeläinen
 6. Jenni Kolmisoppi,​​ FM,​​ kieltenopettaja
 7. Jose Friman,​​ metallimaalari,​​ ammattiyhdistysaktiivi
 8. Ilona Reponen,​​ sosionomi
 9. Mervi Eskelinen,​​ terveydenhuollon maisteri,​​ ammatillinen opettaja
 10. Pertti Karhunen,​​ metsätalousinsinööri,​​ työelämäkoordinaattori
 11. Katriina Janhunen,​​ ylioppilas

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​​ että se myöntää Olli Marjalaaksolle hänen pyytämänsä eron kasvatus-​​ ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.