Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 414 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Mikkelin seudun ympäristölautakunta 3.11.2016
  • Maaseutu- ja tielautakunta 8.11.2016

Saatavien poistot ja asiakasmaksuasiat 2016, talouspäätökset (eri hallintokunnat), hallintojohtaja:

  • 8.11.2016 § 48
  • 10.11.2016 § 50
  • 11.11.2016 § 51, 53

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.