Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 421 Mikkelipuistoyhdistys ry:n ja Mikkelin kaupungin välisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen

MliDno-2016-2378

Kuvaus

Mikkelipuistoon on suunniteltu uusi palvelurakennus, jonka rakentamista varten haettu rakennuslupa on lainvoimainen ja rakennuksen rakentaminen on aloitettu. Rakennuksen on määrä olla valmis käyttöön vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä. Mikkelipuistoyhdistyksen nyt haettua maanvuokrasopimuksen kirjaamista on ilmennyt, että maanvuokrasopimus on teknisesti kirjaamiskelvoton vuokra-aluetta koskevien vuokramiehen rakentamisoikeutta rajaavien ehtojen johdosta. Tilanteen korjaamiseksi sopimuksen johdantotekstin ensimmäisestä lauseesta tulee poistaa teksti "lukuun ottamatta rajauksen sisään jäävää ns. infokeskuksen rakennusalaa (II 750) ja sen tarvitsemaa piha-aluetta" sekä sopimuksen kohdasta 7. toinen ja kolmas lause. Poistettavat kohdat on yliviivattu punaisella liitteenä olevaan maanvuokrasopimukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää muuttaa Mikkelipuistoyhdistys ry:n ja Mikkelin kaupungin välistä 19.6.2006 alekirjoitettua maanvuokrasopimusta siten, että sopimustekstistä poistetaan liitteenä olevasta maanvuokrasopimuksesta ilmenevät tekstikohdat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ja Kirsi Olkkonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelinpuistoyhdistys ry, Hannu Peltomaa