Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 418 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

MliDno-2016-2034

Kuvaus

Valtioneuvosto on 8.10.2015 yhteistoiminta-aluelain 5 §:n perusteella tehnyt päätöksen Kangasniemen eläinlääkintähuollon järjestämisestä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen tuottamana palveluna. Kangasniemen eläinlääkintähuollon tuottaminen on tähän mennessä organisoitu Kangasniemen kunnan perusturvapalvelujen yhteyteen ja Kangasniemen eläinlääkärit ovat Kangasniemen kunnan palveluksessa.

Korkein hallinto-oikeus on 21.9.2016 hylännyt Kangasniemen kunnan valituksen ja Kangasniemen eläinlääkintähuolto on siirrettävä osaksi Mikkelin seudun ympäristöpalveluita. Siirtämistä varten on laadittu uusi luonnos viiden (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa) kunnan väliseksi ympäristöpalvelusopimukseksi, jonka kaikkien kuntien valtuustojen tulee käsitellä ja hyväksyä. Sopimusluonnos ympäristöpalveluista on liitteenä.

Valtioneuvoston päätöksen myötä Kangasniemen eläinlääkärit siirtyvät Mikkelin kaupungin palvelukseen. Henkilöstön siirtoa varten on laadittu luonnos siirtosopimuksesta, jonka Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan tulee käsitellä ja hyväksyä. Sopimusluonnos henkilöstön siirrosta on liitteenä.

Kunnille on lähetetty kirje, jossa pyydetään käsittelemään ja hyväksymään yhteistyösopimus sekä ilmoittamaan kunnan tekemästä päätöksestä Mikkelin kaupungille. Mikkelin kaupunki ja Kangasniemen kunta käsittelevät ja hyväksyvät lisäksi henkilöstön siirtosopimuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat ympäristöpalvelusopimuksen sekä henkilöstön siirtosopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.