Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 422 Konsernirakenteen muuttaminen, Miktech Consulting Oy

MliDno-2016-2384

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserniohjeen mukaan valtuusto määrittelee omistajapoliittisen vuosisuunnitelman mukaisesti konsernin rakenteen päättämällä konsernien osien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muusta muuttamisesta kuten:

  1. kaupungin tytäryhtiöiden omistusta koskevista merkittävistä osakassopimusmuutoksista
  2. olennaisista osakkeiden realisoinneista
  3. yhtiöjärjestysmuutoksista

Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy omistaa 100 % Miktech Consulting Oy:stä (2571322-6), joka perustettiin vuonna 2013 Miktech Oy:n kokoaman paikallisen konsulttiverkoston tarpeita ajatellen mm. yhteistarjousten ja -toimeksiantojen tekemiseen. Tavoitteena oli kehittää paikallisten asiantuntijoiden yhteistyötä ja parantaa näiden menestymismahdollisuuksia valtakunnallisilla markkinoilla.

Konsulttiverkosto, n. 10 yritystä, on nyt ilmaissut halukkuutensa ostaa Miktech Consulting Oy:n, jotta yhteistoiminta voi käytännössä edetä seuraavalle tasolle. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:llä ei ole näköpiirissä tarvetta tytäryhtiölle. Myynnillä voidaan edistää mikkeliläisten asiantuntijapalveluiden kilpailukykyä. Yhtiöllä ei ole henkilöstöä tai liiketoimintaa. Yhtiön osakepääoma on 2 500 e ja oma pääoma yhteensä n. 6 000 e.

Miksei Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 17.10.2016 esittää kaupunginhallitukselle Miktech Consulting Oy:n koko osakekannan myymistä.  Miksei Oy pyytää kaupunginvaltuustolta luvan osakekannan myymiseen. Kauppahinta sovitaan kaupantekohetken taloustietojen pohjalta siten, että myymisestä ei synny Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy:lle tappiota.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy konsernirakenteen muutoksen, joka koskee Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy:n esittämää Miktech Consulting Oy:n myyntiä ja valtuuttaa kaupunginhallituksen antamaan kauppaa hyväksyvää omistajaohjausta yhtiölle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa, Minna Pöntinen ja Markku Turkia ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että kokouksessa oli tauko klo 14.12 - 14.34, jonka aikana pidettiin kaupunginhallituksen jaoston kokous.