Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 419 Intendentin viran täyttäminen

MliDno-2016-2055

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on perustanut kokouksessaan 8.8.2011 § 250 intendentin viran ja päättänyt täyttää sen määräaikaisesti ajaksi 1.1.2012 - 31.12.2016. Virka on nyt tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi 1.1.2017 alkaen.

Intendentti toimii Mikkelin kaupunginorkesterin tulosaluejohtajana. Intendentin tehtäväkohtainen palkka on 3 231,99  € ja työaika 36 h 15 min/viikko.

Intendentin viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys orkesteritoimintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että intendentin virka (vakanssi 7004) laitetaan avoimeen hakuun siten, että hakuaika päättyy 31.10.2016 klo 15.00.

Päätös

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että asia jätetään pöydälle ja se käsitellään talousarvion yhteydessä. Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.10.2016 § 362 päättänyt laittaa kaupunginorkesterin intendentin viran julkiseen hakuun. Intendentin virasta on julkaistu hakuilmoitus siten, että hakuaika on päättyy 31.10.2016 klo 15.00.

Intendentin valinnan valmistelua varten on tarkoituksenmukaista nimetä haastatteluryhmä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta nimeää haastatteluryhmän ja oikeuttaa ryhmän hakuajan päättymisen jälkeen nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt.

Päätös

Lautakunta päätti nimetä haastatteluryhmään Virpi Siekkisen, Marianne Huoposen ja Hannu Toivosen ja oikeuttaa ryhmän hakuajan päättymisen jälkeen nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Määräaikaan mennessä Mikkelin kaupunginorkesterin intendentin virkaan haki 7 (seitsemän) henkilöä. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan (19.10.2016 § 83) valitsema haastetteluryhmä lautakunnan puheenjohtaja Marianne Huoponen, lautakunnan jäsen Hannu Toivonen ja sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen kutsuivat haastatteluun Arto Häyrysen, Nikke Isomöttösen, Seija Ohenojan ja Hannu Wuorelan. Arto Häyrynen perui hakemuksensa ennen haastattelua.

Haastatteluryhmä esittää haastattelujen ja kokonaisharkinnan perusteella, että Mikkelin kaupunginorkesterin intendentin virkaan valitaan filosofian maisteri Nikke Isomöttönen.

Hakijayhteenveto jaetaan oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus valitsee Mikkelin kaupunginorkesterin virkaan filosofian maisteri Nikke Isomöttösen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nikke Isomöttönen, muut hakijat, palvelussuhdepäällikkö Sari Markus, sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen