Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 413 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Vaalijalan kuntayhtymä
  - hallituksen pöytäkirja 2.11.2016
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
  - hallituksen pöytäkirja 27.10.2016
  - hallituksen pöytäkirja 3.11.2016
   
 • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
  - Rakennussuunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen
    (osapäätös)
    Vaalijalan ky, Siekkilän palvelukoti/Lugankatu 16
    Mikkeli/Siekkilä/kortteli 10/tontti2 (vuokra)
    Erityisasuntoja 15 kpl, 663,5 asm², palvelutiloja 138,8 hym².

  - Ennakkotiedon antaminen erityisryhmien investointiavustuksesta
    Vaalijalan ky, Y: 027327-0
    Siekkilän palvelukoti / Lugankatu 16
    491-21-10-2 Mikkeli/Siekkilä/kortteli 10/tontti 2.
    (Vuokraus), kehitysvammaiset
    Valtion vuoden 2016 talousarvion momentilla 35.20.60
    Osoitettu määräraha erityisryhmien investointiavustusten
    myöntämiseen on loppunut.  Asumisen rahoitus- ja
    kehittämiskeskus (ARA) voi  tehdä varsinaisen
    avustuspäätöksen vasta vuoden 2017 alussa,  kun uusi
    määräraha on käytettävissä. ARA on alustavasti tarkistanut
    hakemuksenne ja tulee myöntämään hankkeelle
    investointiavustusta yhteensä 1 274 940 euroa, mikäli
    säännöksiin ei tule muutoksia.
    Tämän ennakkotiedon perusteella voitte hakea 
    korkotukilainan hyväksymispäätöstä hankkeenne 
    rakennusaikaisen rahoituksen varmistamiseksi.
   
 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 3.11.2016 Dnro 5394/4/15 koskien Kauriansalmen Kylät ry:n tekemää kantelua.
   
 • Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 8.11.2016 ISAVI/2164/05.06.04/2015 Toimeentulotuen määräaikojen noudattaminen MIkkelin kaupungissa.
  Ratkaisu: Mikkelin kaupungin toimeentulotukihakemusten käsittelyajat on satettu toimeentulotukilain edellyttämälle tasolle.
   
 • Opetus- ja kulttuuriminiesteriön kirje OKM/16/691/2016 Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.