Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 420 Heinäveden kunnan alueen ensihoitopalveluiden toteuttaminen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien

MliDno-2016-2367

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen välillä on ollut voimassa 1.1.2013 alkaen yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen toteuttamisesta pelastuslaitosten kesken yhteistoimintana Heinäveden kunnan alueella.Sopimuksen mukaan Etelä-Savon pelastuslaitos on vastannut ensihoitopalvelujen toteuttamisesta Heinäveden kunnan alueella siten kuin 21.12.2011 päivätyssä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen välisessä yhteistoimintasopimuksessa on sovittu Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toiminta-alueen osalta. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toiminta siirtyy 1.1.2017 lukien Joensuun kaupungilta Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle, Siun sotelle. Pelastuslaitoksesta tulee Siun soten liikelaitos. Liikkeenluovutussopimuksella sovitaan Heinäveden kunnan alueen ensihoitopalveluden toteuttamisen siirtämisestäPohjois- Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluijen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien. Luovutettavaan toimintaan kuuluvissa tehtävissä työskentelevä henkilökunta siirtyy työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:n liikkeen luovutusta koskevien määräysten perusteella luovutuksen saajan palvelukseen.

Yhteistoiomintamenettelyn mukainen neuvottelu Etelä-Savon pelastuslaitoksen palveluksessa työskentelevien Heinäveden toimipisteen ensihoitajien siirrosta Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle, Siun sotelle on pidetty 27.9.2016 sekä asia on ollut tiedoksiantona kaupungin yt toimikunnan kokouksessa 19.9.2016 13 §.

Henkilöstöpalvelut katsoo Etelä- Savon pelastuslaitoksen yhteistoimintamenettelyn olleen moitteeton ja näin ollen henkilöstön osalta liikkeenluovutussopimus voidaan hyväksyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Etelä-Savon pelastuslaitoksen palveluksessa työskentelevien Heinäveden toimipisteen ensihoitajien siirrosta Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle, Siun sotelle edellä kuvatun mukaisesti 1.1.2017 alkaen liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä- Savon pelastuslaitos, henkilöstöpalvelut