Kaupunginhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Muut asiat, kaupunginhallitus

MliDno-2016-1354

Päätös

Tekninen johtaja informoi kaupunginhallitusta kahdesta asiasta:

  • museostrategian valmisteluaikataulu ja
  • Kalevankankaan alueen kehittäminen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.