Kaupunginhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Kaupunginhallituksen lausunto Etelä-Savon maakuntaliitolle luonnoksesta maakuntaohjelmaksi 2018-2021

MliDno-2017-1875

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto on lähettänyt seuraavan lausuntopyynnön:

"Hyvä yhteistyökumppani,
Etelä-Savon maakuntahallitus pyytää lausuntoanne Etelä-Savon maakuntaohjelmasta 2018-2021. Voitte ladata maakuntaohjelman sähköisen version tästä:
http://www.esavo.fi/resources/public//Liitedokumentit/maakuntastrategia/Etel%C3%A4-Savon%20maakuntaohjelma%202018-2021_luonnos_v5_low_ind.pdf

Sähköisessä lausuntopohjassa on esitetty ohjelman viiden sisältöteeman tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet. Toimenpidevalintojen perustelut ja kaikki esitettävät toimenpiteet löytyvät ohjelmaluonnoksesta.

Toivomme saavamme lausuntonne käyttöömme 2.10.2017 mennessä. Halutessanne voitte lähettää perinteisen kirjallisen lausunnon sähköpostilla (kirjaamo@esavo.fi).

Ohjelma jatkovalmistellaan annettujen lausuntojen ja muun palautteen pohjalta siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden maakuntaohjelman marraskuussa."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliitto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.