Kaupunginhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
  • valtuuston pöytäkirja 7.9.2017
  • hallituksen pöytäkirja 21.9.2017
    
 • Suomen Kuntaliiton kirje 27.9.2017 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalista
  • Vaali toimitetaan kunkin kunnan valtuustossa 15.11.-31.12.2017 välisenä aikana. Valtuuston esityslistalle otetaan päätösasiana Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali. Vaali on listavaali ja toimitetaan suljetuin lipuin.
  • Kuntaliitto lähettää vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmät vaalipiirin kuntien kirjaamoon lokakuun loppuun mennessä. Samalla sähköpostiviestillä lähetetään malli valtuuston esityslistatekstiksi, linkki taulukkoon, johon valtuuston sihteeri kirjaa ehdokaslistojen valtuutetuilta saamat äänimäärät, sekä em. toimenpiteisiin liittyvää ohjeistusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.