Kaupunginhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Asia poistettiin esityslistalta

MliDno-2017-1415


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.