Kaupunginhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Ristiinan päiväkodin tarjouspyyntöaineiston hyväksyminen

MliDno-2021-897

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on 11.4.2022 § 179 hyväksynyt Ristiinan päiväkodin hankesuunnitelman. Päiväkoti toteutetaan tilaelementtirakenteisena uudisrakennuksena, joka täyttää pysyvän rakennuksen määräykset. Rakennus rahoitetaan kaupungin taseeseen ja KVR-urakasta julkaistaan avoin hankintailmoitus Hilma-julkisten hankintojen palvelussa.

Tarjouspyyntö

Ristiinan päiväkodin tarjouspyynnön asiakirjoja ja suunnitelmia on laadittu yhteistyössä sivistystoimen, ruoka- ja puhtauspalveluiden, kaavoituksen ja talonrakennuspalvelujen kanssa. Laadintaan ovat osallistuneet asiantuntijoina myös arkkitehti, GEO-, LVI- ja sähkösuunnittelijat.

Tarjouspyynnön mukaan tilaaja valitsee hinta-laatusuhteeltaan edullisimman tarjouksen. Tarjouspyynnössä laatupisteiden osuus on 25 % ja hinnan 75 %. Laatupisteet jakautuvat seuraavasti: ratkaisun soveltuminen ja toimivuus päiväkotitoimintaan 10 p, tarjottu hyötyneliömäärä 10 p, tarjotun kohteen ostoenergian määrä (lämpö) 5 p. Muita laadullisia kriteereitä on huomioitu tarjoajien soveltuvuusvaatimuksissa.

Ristiinan päiväkodin nykyisen päärakennuksen sisäilmaongelmien ja tehtyjen ryhmäjakomuutoksien vuoksi aikataulu on tiukka ja uudet tilat halutaan saada käyttöön mahdollisimman pian. Tehdyillä järjestelyillä on toistaiseksi pystytty välttämään väistötiloista aiheutuvia lisäkustannuksia.  Tarjouspyyntöaineisto on tuotu kaupunkikehityslautakunnan sijaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi, jotta hankkeen eteneminen ei pysähdy kesän ajaksi. Hankesuunnitelman mukaisen hankeaikataulun toteutuessa päiväkotitoiminta uudessa rakennuksessa voi alkaa jopa keväällä 2023.

Aikataulu

Tarjouspyynnön valmistelu ja suunnittelu 5-6/2022

Tarjouslaskenta 7-8/2022

Päätökset ja sopimus 8/2022

KVR-suunnittelu 9/2022

Rakennuslupa 10/2022 

Rakentaminen 11/2022 – 4/2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ristiinan päiväkodin tarjouspyynnön sekä esitetyn hankintaperiaatteen.

Lisäksi talonrakennuspalvelut (hankintayksikkönä) oikeutetaan tekemään lopullisen tarjouspyynnön asiakirjoihin tarvittaessa tarkennuksia ja muutoksia, jotka eivät oleellisesti muuta urakan sisältöä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varhaiskasvatus/Taina Halinen, talonrakennuspalvelut/Saija Himanen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.