Kaupunginhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 274 Rakennuttajapäällikön viran kelpoisuuden muuttaminen

MliDno-2016-1994

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennuttajapäällikkö (vakanssi 5764) toimii Talonrakennuspalveluiden tilahankkeet-tiimin tuotevastaavana ja vastaa toimitilojen suunnitteluttamisesta ja rakennuttamisesta yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden vuokralaisten kanssa. Talonrakennuspalvelut jakaantuu kahteen tuotevastuualueeseen, jota kumpaakin johtaa tuotevastuuhenkilö. Tuotevastuuhenkilön ratkaisuvalta on määritetty asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännössä. Rakennuttamispalvelut tuotetaan itse tai ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kaupunginhallitus on 26.9.2016 § 348 hyväksynyt rakennuttajapäällikön viran kelpoisuudeksi rakennusinsinöörin (AMK) tai aikaisemman rakennusinsinöörin tutkinnon tai rakennusarkkitehdin (AMK) tutkinnon. Koulutustasovaatimusta esitetään nyt muutettavaksi. Koulutustasovaatimuksen muutoksella parannetaan rekrytoinnin onnistumismahdollisuuksia laajentamalla hakijapohjaa pitkän työuran omaaviin ammattilaisiin, joilla ei välttämättä ole korkeakoulututkintoa.

Uusi koulutustasovaatimus on soveltuva rakennusalan korkeakoulu- (AMK/YAMK-insinööri/DI) tai aikaisempi opistotason rakennusalan tutkinto tai rakennusmestarin tutkinto. Lisäksi valitulta henkilöltä vaaditaan työkokemusta rakennuttamistehtävistä tai vaativista työmaatehtävistä.

Työaika on 36,25 h/vko.

Henkilöstöpalveluiden lausunto:
Henkilöstöpalvelut puoltaa tehtyä esitystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä virkaan esitetyn muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.