Kaupunginhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Hallintojohtaja
Muut päätökset:
§ 5 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätökseen, 10.06.2022

Talousjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 3 Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän ja SARKK -sähköisen arkiston välisen integraatiotyön hankinta, 06.06.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.