Kaupunginhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Kaupunginvaltuuston kokouksen 25.4.2022 täytäntöönpanot

MliDno-2022-612

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.4.2022 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 52
Strategiset toimenpideohjelmat 2022-2023
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen

§ 53
Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2023
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen

§ 54
Vuorohoidon linjaukset varhaiskasvatuksessa 2022
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / sivistysjohtaja Siekkinen, varhaiskasvatusjohtaja Halinen, päiväkodinjohtajat Jukarainen, Vartiainen, Tirronen ja Luukkonen, varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattorit Räsänen ja Oksa

§ 55
Esitys ryhmäperhepäiväkoti Untuvikkojen lakkauttamisesta
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / päiväkodinjohtaja Hämäläinen, varhaiskasvatusjohtaja Halinen, sivistysjohtaja Siekkinen, toimistosihteerit Koistinen, Laaksonen, Liikanen, Liimatainen ja Komppa, taloussuunnittelija Kuuppo

§ 56
Sairilan rantaosayleiskaavan muutos / Huhtilammen palsta
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Etelä-Savon Ely-keskus

§ 57
Sairilan rantaosayleiskaavan muutos / Tertin kartano ja Ylimmäisen järven alueet
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Etelä-Savon Ely-keskus

§ 58
Mikkelin kaupungin maapoliittinen ohjelma 2022
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Topiantti Äikäs

§ 59
Veturitallin alueen esisopimus – Mikkelin kaupunki ja Osuuskauppa Suur-Savo
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Topiantti Äikäs, Hannu Peltomaa, Osuuskauppa Suur-Savo

§ 60
Kaupunginjohtaja Timo Halosen irtisanoutuminen kaupunginjohtajan virasta
Merkittiin tiedoksi

§ 61
Valtuustoaloite: Mikkelin taajama – alueen lampien kunnostus ja raportointi
Merkittiin tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.