Kaupunginhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Kaupunginjohtajan virkavaali

MliDno-2022-2120

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtajan virka julistettiin haettavaksi kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Hakuaika päättyi 10.6.2022 klo 15.00. Määräaikaan mennessä tuli 13 hakemusta.

Hakuilmoituksessa kaupunginjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus. Lisäksi tehtävän menestyksellisen hoitamiseen edellytetään elinkeinoelämän tuntemusta, talousosaamista, ratkaisuhakuisuutta, kehittämisotetta, muutoksen johtamiskykyä ja vahvoja sosiaalisia taitoja.

Hakuilmoituksessa mainitun määräajan kuluessa virkaa hakivat Jorma Pietiläinen, Ville Markkanen, Vesa Ellonen, Markku Vehkaoja, Minna Ikäheimonen, Mikael Laakso, Vesa Sirkiä, Peter Marks, Otto Räsänen, Erkki Anttila, Ari Vihertuuli, Jaakko Vääräniemi ja Timo Nousiainen. Koska Mikael Laaksolta, Ville Markkaselta, Otto Räsäseltä, Vesa Sirkiältä ja Ari Vihertuulelta puuttuu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, he eivät täytä viran kelpoisuusvaatimuksia.

Kaupunginhallitus on nimennyt kaupunginjohtajan viran täyttämiseksi valmisteluryhmän. Valmisteluryhmä on käsitellyt saapuneet hakemukset ja toimitetut selvitykset ja muodostanut näkemyksensä haastatteluun kutsuttavista henkilöistä. Haastatteluryhmän puheenjohtaja Pirjo Siiskonen esittelee haastatteluryhmän näkemyksen kokouksessa.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Ottaen huomioon käsiteltävänä olevan asian luonne, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com
  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista henkilöistä, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen ja parhaiten viran hakuilmoituksessa mainitut muut edellytykset. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää jäsenet haastatteluryhmään.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Eero Aho esitti, että viran hakuaikaa jatketaan kuukaudella. Koska kukaan ei kannattanut Eero Ahon esitystä, se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluun FCG:n johtavan asiantuntijan Timo Nousiaisen sekä suostumuksen antaneet Lappajärven kunnanjohtajan Sami Alasaran, Etelä-Savon koulutus Oy:n toimitusjohtajan Arja Flinkmanin ja Hausjärven kunnanjohtajan Pekka Määttäsen. 

Haastatteluryhmään nimettiin Pirjo Siiskonen, Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen, Pirkko Valtola, Nina Jussi-Pekka ja hallintojohtaja Ari Liikanen. Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti haastatteluryhmän päättämään soveltuvuusarvioinneista.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.