Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 537 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarno Strengell ja Heli Kauppinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 22.12.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarno Strengell ja Petri Pekonen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.