Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 549 Eteläisen aluekoulun toteutussuunnittelun ja rakentamisvaiheen seurantaryhmä

MliDno-2019-581

Valmistelija

  • Juha Härkönen, projektipäällikkö, juha.harkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eteläisen aluekoulun kilpailullisen neuvottelumenettelyn ajaksi kaupunginhallitus päätti perustaa seurantaryhmän, johon nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja kaupunkiympäristölautakunnan (nyk. kaupunkikehityslautakunta),​ hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä Mikkelin seudun ympäristölautakunnan puheenjohtajat.
Varsinaisiin neuvotteluihin kaupunginhallitus nimesi luottamushenkilöedustajiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajiston.

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana seurantaryhmän toiminta selkeytti asioiden käsittelyä ja paransi tiedonkulkua eri hallintokuntien ja viranhaltijoiden välillä. Seurantaryhmän toiminta päättyi hankkeen KVR-urakoitsijavalintaan.

Eteläisen aluekoulun toteutussuunnittelun ja rakentamisen ajaksi on tarpeen nimetä uusi seurantaryhmä, jolle raportoidaan n. 2-3 kk:n välein suunnittelutilanne ja rakentamisen vaihe sekä hankkeen kokonaiskustannusten kehittyminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää Eteläisen aluekoulun hankkeelle toteutussuunnittelun ja rakentamisvaiheen ajaksi seurantaryhmään luottamushenkilöiden edustajat (4 hlöä) ja valitsee luottamushenkilöiden keskuudesta ryhmän puheenjohtajan.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään seurantaryhmän muut edustajat.

Päätös

Kaupuginhallitus nimesi seurantaryhmään Arto Seppälän, Petri Pekosen, Armi Salo-Oksan, Jani Sension ja Minna Pöntisen. Lisäksi seurantaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Armi Salo-Oksa.

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtaja Timo Halosen nimeämään surantaryhmän muut edustajat.

Lisäksi Jarno Strengell esitti, että kaupunginhallitukselle raportoidaan n. 3 - 4 kk:n välein suunnittelutilanne ja rakentamisen vaihe sekä hankkeen kokonaiskustannusten kehittyminen. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jarno Strengellin esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.