Kaupunginhallitus, kokous 20.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Projekti raakapuu - käräjäoikeuden päätös ja jatkotoimet

MliDno-2017-2391

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki oli yksi 30:stä kunnasta, joka vaati Stora Enso Oyj:ltä, Metsäliitto Osuus-kunnalta ja UPM-Kymmene Oyj:ltä vahingonkorvauksia kilpailunrajoituslain pohjalta. Asiaa kaupunkien edustajana on hoitanut asianajotoimisto Krogerus Oy. Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion asiassa. 31.10.2017. Kantajina olleet kunnat hävisivät oikeudenkäynnin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden tuomio ja muut oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Helsingin käräjäoikeuden tuomion L 11/54351 sekä valtuuttaa kaupunginlakimiehen käymään asiaan liittyviä jatkoneuvotteluja Krogerus Oy:n, Kuntaliiton ja muiden asiassa mukana olevien kuntien kanssa siitä, valitetaanko käräjäoikeuden tuomiosta, tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. 

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti kaupunginlakimies Jukka Savolaisen käymään asiaan liittyvät jatkoneuvottelut Krogerus Oy:n, Kuntaliiton ja muiden asiassa mukana olevien kuntien kanssa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.