Kaupunginhallitus, kokous 20.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Muut asiat, kaupunginhallitus

MliDno-2016-1354

Päätös

Kaupunginhallitus keskusteli seuraavista asioista:

  • Epäasiallisesta käyttäytymisestä annetun ohjeen päivittäminen niin, että siinä huomioidaan seksuaalinen häirintä, luottamushenkilöorganisaatio sekä asetetaan häirintäyhdyshenkilöt
  • Taidemuseon tilaratkaisun valmistelutilanne
  • Mikkelin kaupungin voimassa olevien ulkoisten sopimusten kestosta, hinnasta ja sisällöstä tuodaan kooste kaupunginhallitukselle tammikuuhun 2018 mennessä
  • Siilotontin valmistelutilanne
  • Mannerheimintien ns. Mesikontontin valmistelutilanne
  • Minna Pöntinen kertoi terveiset Vihreiden nuorten liittokokouksesta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.