Kaupunginhallitus, kokous 20.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Kuolinpesän omaisuuden hakeminen kaupungille

MliDno-2017-993

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtiokonttori on ilmoittanut kaupungille mahdollisuudesta hakea perillisittä kuolleen henkilön omaisuutta. Hakemuksen yhteydessä tulee tehdä esitys, millä tavoin kuolinpesästä saatavat varat käytettäisiin. Varojen käyttötarkoituksen tulee olla yleishyödyllinen. Kuolinpesän varat esitetään käytettäväksi eläkejärjestöille ja vammaisjärjestöille heidän asiakkaidensa ja jäsentensä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseen liikunnan kautta. Kuolinpesän tiedot ovat julkisuuslain 24 §:n mukaisesti salassa pidettäviä. Kuolinpesän asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.