Kaupunginhallitus, kokous 20.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Etelä-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valmistelu

MliDno-2017-2358

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Osana maakuntauudistusta valtiovarainministeriö on pyytänyt maakuntia selvittämään talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämistä alueellansa. Valtiovarainministeriö on pyytänyt maakunnilta selvityksen maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisen valmistelusta 30.11.2017 mennessä.

Etelä-Savon maakunta on antamassa selvityksenä, että Etelä-Savoon perustetaan Etelä-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, MAKU TAHE -yhtiö. Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön tavoitteena on tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon tilitoimistopalvelut Etelä-Savon maakuntaliitolle, Essotelle, Sosterille ja Vaalijalalle vuoden 2018 aikana aloittaen, Mikkelin kaupungille vuodesta 2019 alkaen ja Etelä-Savon muut kunnat voivat liittyä palvelukeskukseen ensivaiheessa tai myöhemmin. Erikseen selvitetään ELY:n maakuntiin siirtyvien toimintojen talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämistä vuodesta 2020 alkaen.

Etelä-Savon maakunta käynnistää palvelutuottaja- ja kumppanuusneuvottelut vuoden 2018 aikana, joissa Mikkelin kaupunki on mukana. Etelä-Savon MAKU TAHE kumppanuusneuvottelujen aikana seurataan ERVA -alueen maakuntien kumppanuusneuvotteluja. Kumppanuusneuvotteluissa arvioidaan kumppaneiden valmiuksia erilaisiin TAHE -yhtiön omistusrakenteisiin, preferenssejä, palvelukeskuksen toimintamalleja, vastuunjakoa, palveluhintoja, perus- ja toiminnanohjausjärjestelmiä.

Mikkelin kaupunki on mukana selvittämässä Etelä-Savon maakunnallisen talous- ja henkilöstöpalvelukeskuksen perustamisen mahdollisuutta ja sen mahdollistamaa palvelujen laadun ja tuottavuuden parantamismahdollisuuksia sisältäen palvelukeskuksen tarjoamat tietojärjestelmäratkaisut. Mikkelin tavoitteena on selvittää talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tehostamismahdollisuuksia kaupungin osalta.

Mikkelin kaupungilla on palvelusopimus Kunnan Taitoa Oy:n kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisesta vuoden 2018 loppuun saakka. Mikkelin kaupungin mahdollisuus siirtyä Etelä-Savon MAKU TAHE –palveluiden käyttämiseen vuoden 2019 alussa edellyttää kaupungilta selvitystä talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäratkaisuista samassa yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki osallistuu Etelä-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen palvelutuottaja- ja kumppanuusneuvotteluihin. Kumppanuusneuvottelujen yhteydessä selvitetään Mikkelin kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäratkaisujen tulevaisuus Etelä-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöhallinon palvelukeskukseen liittymisen näkökulmasta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että työn etenemisestä raportoidaan kaupunginjohtajalle. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taloushallinto/ talousjohtaja ja Henkilöstöhallinto/ henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.