Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Kuvaus

Kaupunginjohtaja
Avustuspäätökset:
§ 3 Unto Penttisen perinnön käyttö 2021/Riksapyörän hankinta, 07.04.2021
Muut päätökset:
§ 5 Mikkelin kaupungin voimassa olevien koronarajoitusten osittainen purku 12.4. alkaen, 07.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.